LED biztonsági világítás

LED biztonsági világítás LED biztonsági világítás

A LED technológia nyújt optimális megoldásokat az MSZ EN 1838 szabvány előírásainak teljesítéséhez

Európai Unió szinten szabályozták biztonsági világítás szabvány követelményeit. Az EN1838/MSZ1838 szabvány érvényessége kiterjed valamennyi közösségi helyiségre, hivatalokra, bevásárlóközpontokra, ahol az összes alapterület eléri a 65 négyzetmétert. Szabványosították az eligazító színes piktogramokat is.

Akár biztonsági világítás megoldásáról van szó, amelyik az éjszakai készenléti fényekre terjed ki, akár vészhelyzet beálltakor beinduló pánikvilágításról, ahol baleset történt/veszélyhelyzet keletkezett, vagy ezeknek a fenyegetettsége áll be, a biztonsági világítás szabvány előírások az ott vétlenül tartózkodók megóvását célozzák.

A világítás kimaradása a rendszer meghibásodására vagy időleges áramkiesésre vezethető vissza. A biztonsági világítás kialakításának követelmény rendszerébe tartozik az eredetitől független áramellátás biztosítása, amelyik azonnal működésbe lép, ha a főáram ellátás megszűnik. Ezt döntően akkumulátor áramellátású üzemmódra történő automatikus átkapcsolással oldják meg. Egy átgondolt irányfény rendszer kevés energiával hatékonyan oldja meg a vészvilágítás kívánalmait.

A LED biztonsági világítás vagy vészvilágítás előírásait a LED világítótestek kiválóan teljesítik:

  • - Teljes fényáramuk eléréséhez a megkövetelt időintervallum egy másodperc, ugyanennyi idő telhet el a bekapcsoláshoz. A kis késedelem oka az elektronika műveleti időigénye. Ez a minimális időveszteség messze kevesebb, mint a szabvány annak idején kidolgozott tűrése. A tartalékvilágítás bekapcsolását követően 5 másodpercet engedett meg a teljes fényáram 50 %-ának eléréséhez és egy további teljes percet a 100%-os fényáram eléréséig. Az időintervallumokat természetszerűen az akkor elérhető normál fénycsövek elektromos tulajdonságaira építve alakították ki.
  • - Kisfeszültségen működve alacsony az energiaigénye és alacsony nyitófeszültsége révén az energiaforrásként szolgáló akkumulátorról a megkövetelt legalább egy órai működésnél sokkal hosszabb ideig világít, sok helyen más követelményekre is figyelve 3 óra vészvilágítás időtartamot is előírnak.
  • - Munkahelyeken az előírás általánosan 15 másodpercet enged meg a teljes fényáram eléréséig, míg különösen veszélyes munkahelyek vonatkozásában mindössze 0,5 másodpercet. Ezeket biztonsági világítás minimumokat a fényáram értékre vonatkoztatva egy általános munkahelyen a szokásos megvilágítottság 10%-ában vagy lagalább 10 lx értékben határozza meg, míg a biztonsági világítás a különösen veszélyes munkahelyeken sem lehet kevesebb, mint 10% vagy 15 lx
  • - a színvisszaadási mutató legkevesebb 40-es értékét messze felülmúlja a LED világítótestek színvisszaadása, ami kritikus elem abban a tekintetben, hogy a vészvilágítás bekapcsolásakor kis fénymennyiségben is kényszerűen fel kell tudni ismerni és beazonosítani a színes eligazításokat
  • - megvilágítási egyenletességük a megkövetelt 40 lx mellett 1 lx átmenettel könnyen teljesül (azaz 1:40-hez egyenletesség) a megvilágított felület minimális 1 lx fényárama mellett úgy, hogy sehol sem lehet kevesebb (közvetlenül a falak tövében félméteres távolságban sem 0.5 lx értéknél) a padlón.
  • - Ez a követelmény vonatkozik a menekülő útvonalakra, is, amelyek minimum 2 méter szélességükből a hossztengelytől számított fél-fél méter távolságig egyenletes 1 lx fényáramot kell előállítaniuk és az azon túlnyúló másik fél-fél méteren is minimum 0.5 lx kell legyen
  • - Ezen irányfény értékeket a padló felett maximum 2 cm magasságban mérve kell előállítaniuk.
  • - Alacsony megvilágítás esetén kis fénysűrűségű fényforrásnak is magas kápráztató hatása lehet, ezért ezt figyelembe kell venni a menekülési útvonal jelző lámpa rendszerek tervezésénél és elhelyezésénél is. A 60° félszöge ennek a követelménynek felel meg.

A biztonsági világítás kialakítása valamennyi megszorításának elvileg a LED fényforrások képességben nehézség nélkül megfelelnek és ez új irányt adhat a termékfejlesztésnek.

Adottságként kezelendő, hogy a LED világításrendszerek kialakítása előzetes és gondos tervezést igényel, amivel optimalizálni lehet a bevezetéshez elvégzendő munkát és annak költségeit. A nem opcionális vészvilágítás a menekülő útvonalak mentén kellően kialakított irányfény rendszert alkotva közöségi terek elengedhetetlen biztonsági kelléke.